Missie en visie

Bewegen is voor kinderen fundamenteel voor de exploratie van hun leefwereld.  Bewegen is een middel tot het verwerven van inhouden (kennen) en vaardigheden(kunnen). Motorische vaardigheden of bewegingsvaardigheden berusten deels op begaafdheid, deels op leren. De essentie van de lichamelijke opvoeding is bijgevolg het leren bewegen of beter gezegd: het opvoeden van de beweging. Niet alleen als doel op zich, maar tevens als middel in de opvoeding van de totale persoonlijkheid. Bewegingsopvoeding beoogt dus zowel de opvoeding van de beweging als de opvoeding door de beweging.

Liefste vriendje

Jouw verhaal start in een groene en stimulerende omgeving en ontwikkelt zich verder in de wijde wereld om je heen. Samen met alle nieuwe vriendjes ontdekken we onze talenten om deze in te zetten voor iedereen.

We brengen jou in beweging voor elk stukje van je zijn. De hele dag door, spelenderwijs stimuleren we je kunnen en je brein.

Neem een kijkje op onze website om nog meer te weten waarvoor we staan. Er zal een wereld van zeven verhalen voor je open gaan.