Satellietklas - 4de leerjaar

In de satellietklas sta ik, juf Kaat
altijd voor iedere leerling paraat.

Hier doen we naast W.O., muzische vorming, rekenen en taal 
ook aan Engelse initiatie en leren we al de Franse taal.

Rust vinden tijdens LIST maar ook plezier maken
zijn in deze klas belangrijke zaken.

Samen verwezenlijken we het allemaal
want hier staat elke leerling centraal.