Info

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van UNESCO.
Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs ?

Infobrochure infoavond 2020 - 2021