Info

Leefschool ’t Veertje biedt jullie kind niet alleen een aangename lagere schooltijd. 
Door niet louter te focussen op kennisverwerving, legt de school meteen ook een solide basis voor ruime toekomstkansen.

 

 

Update Corona virus

Update 3

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen blijvend te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

 

We zullen u zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere ontwikkelingen. We zullen hiervoor communiceren via Smartschool, maar ook via onze Facebookpagina en de website van de school

 www.campus-go-hamme.be .

We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor:

 

  • kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren.
  • Men is ook bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen
  • Scholen kunnen bij twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

 

Tijdens de paasvakantie zal er één bubbel gecreëerd worden in GO! leefschool ’t Veertje, Pater Vertentenstraat 2A te Hamme. Dit is onder dezelfde betalende voorwaarden als tijdens de andere vakanties: deel van 3 uur, deel van 6 uur of meer dan zes uur.

 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...

Deze maatregel gaat in op maandag 6 april om 7 uur en duurt t.e.m. 17 april 2020 op uitzondering van paasmaandag 13 april 2020.  

 

Registratie via onderstaande link.  Gelieve deze in te vullen als opvang noodzakelijk is:

https://docs.google.com/forms/d/1syRDJ0S9uTrA-aaXSaU9fb3IKymsSViQ5-0KHD8xx48/edit

 

Voor de paasvakantie zal er verder gecommuniceerd worden over de vragen i.v.m. leerstof.

 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen i.v.m. hygiëne, toegang gebouwen, … blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen die opgevangen worden en personeel.  De preventieve maatregelen blijven we verder toepassen.

 

Contact met leerkracht

De juffen en meesters hebben de afgelopen weken oefeningen en werkjes voor de kinderen klaar gemaakt.  Toch lukt hen niet altijd om contact met de kinderen te krijgen.  Via facebook, Smartschool of WhatsApp-groepen kunnen jullie hen laten weten hoe het met de kinderen gaat.  Zij beantwoorden ook jullie vragen over de werkjes met veel plezier.

   

Meer informatie?

Met vriendelijke groeten

 

Iris Bréda                                       Bert Reyns

Directie GO! Campus Hamme in beweging

Update 2

corona

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

We zullen u zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere ontwikkelingen. We zullen hiervoor communiceren via Smartschool, maar ook via onze Facebookpagina en de website van de school

www.campus-go-hamme.be .

We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

 Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Registratie via onderstaande link. Gelieve deze in te vullen als opvang noodzakelijk is:

https://docs.google.com/forms/d/1n4mu7f3JlMt3DkZw0ALvs88IsblgnuDRNw3SufXbjEM/prefill

7u00 – 8u15: betalende opvang bij Vanessa, Sabine en Jessica

8u15 – 15u20: opvang door leerkrachten voor leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden

15u20 – 18u00: betalende opvang bij Vanessa, Sabine en Jessica

Op woensdagmiddag zal er geen opvang in GO! sportbasisschool georganiseerd worden.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

De bus zal de komende weken niet uitrijden.

Er zullen geen warme maaltijden voorzien worden. Gelieve steeds boterhammen aan uw kind mee te geven.

De reeds bestelde maaltijden zullen in april verrekend worden.

Maandag zal er verder gecommuniceerd worden op de vragen i.v.m. leerstof.

 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

 De eerder gecommuniceerde richtlijnen i.v.m. hygiëne, toegang gebouwen, … blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen die opgevangen worden en personeel. De preventieve maatregelen blijven we verder toepassen.

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

Met vriendelijke groeten

Iris Bréda                                       Bert Reyns

Directie GO! Campus Hamme in beweging

 

Update 1

Morgen is onze school gewoon open en gaan de lessen dan ook door. Vanaf maandag zullen de lessen geschorst worden maar dienen we in te staan voor de opvang van bepaalde leerlingengroepen. We wachten hierover verder richtlijnen af vanuit de overheid en nemen morgen de tijd om ons hiernaar te organiseren.

Alle personeelsleden die niet ziek zijn dienen dan ook aanwezig te zijn op school morgen.

We willen jullie alvast bedanken om in deze uitzonderlijke omstandigheden de nodige rust te bewaren.