Info

'Bewegen is voor kinderen fundamenteel voor de exploratie van hun leefwereld.

Bewegen is een middel tot het verwerven van inhouden en vaardigheden.'

S