Info

'Bewegen is voor kinderen fundamenteel voor de exploratie van hun leefwereld.

Bewegen is een middel tot het verwerven van inhouden en vaardigheden.'

SCHOOLFEEST OP ZATERDAG 25 MEI 2019 VAN 14.00 TOT ...

Iedereen welkom!

schoolfeest