SDG's

Tegen 2030 willen stap voor stap Unescoschool Sterrenbos blijven uitdagen om de 17 SDG’s te implementeren in de eigen schoolwerking.  De school wil op deze manier de kinderen van de toekomst met een duidelijk, sociaal, eerlijk, duurzaam en vooruitstrevend engagement de wereld insturen.  Op 13 jaar tijd willen we SDG’s vorm geven in onze school door jaarlijks minstens één in de kijker te plaatsen.

 

Voor het schooljaar 2020 – 2021 staat “klimaatactie” in de focus  in alle Vlaamse Unescoscholen.   Unescoschool Sterrenbos kiest er dan voor om het volledige jaarthema aan deze SDG te wijden.   Vanuit verschillende uitdagingen zal de school deze SDG vorm moeten geven en vooropgestelde doelen moeten bereiken.