Schooljaar 2017 - 2018

20 jaar kindercommissariaat - Karrewiet 15 juni 2018

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet

Onze Planetenklas 2 keer op Karrewiet. Milan als reporter in de Bijloke te Gent voor 20 jaar kindercommissariaat en alle leerlingen van de Planetenklas met de vraag van de week. Heel, heel fier op deze jonge Wereldburgers #UnescoschoolSterrenbosIsTop

20 jaar
Kristel (ex-K3) weer even naar school - Het Nieuwsblad 30 maart 2018

HAMME / MOERZEKE - 

In Unescoschool Sterrenbos was de voormalige K3-zangeres Kristel Verbeke te gast om er samen met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen met de oudste kinderen te spreken over kinderrechten. “We overleggen meteen ook over hoe de ideale school er voor hen moet uitzien”, vertelt Kristel, ereburger van haar geboortegemeente Hamme. De kinderen waren alvast dolenthousiast.

Kristel
Kristel Verbeke bewondert 'ideale school' van leerlingen Unescoschool - Het Laatste Nieuws 30 maart 2018

Voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke bracht gisteren samen met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen een bezoek aan de Unescoschool Sterrenbos in Hamme. Tijdens een kringgesprek stelden de oudste leerlingen van de school hun ideale school voor aan de hand van een maquette.


"Onze ideale school zou heel wat groene plekjes hebben met bomen en ze zou energieneutraal zijn", klonk het bij een groepje leerlingen. "We zouden in zetels zitten in plaats van op stoelen." Het bezoek kwam er naar aanleiding van het project dat de leerlingen eerder dit schooljaar opzetten met kinderen uit de Gazastrook. "Tijdens skypegesprekken stelden zowel onze leerlingen als de leerlingen uit de Gazastrook hun ideale school voor. Daaruit leerden onze leerlingen wat meer over de situatie daar", zegt leerkracht Wannes Anrys. (KDBB) Foto Geert De Rycke

Kristel
Kristel Verbeke praat met kinderen Unescoschool over de ideale school - TV OOST 29 maart 2018
"Het is een werk van elke dag. Geduldig opbouwen is de boodschap." - Kleur Bekennen 27 februari 2018

Op 17 april organiseren we de Inspiratiedag in Gent. Meerdere scholen zullen er vertellen over WBE in de klas. De Unescoschool Sterrenbos uit Hamme is er alvast ook bij. Hun schoolteam bouwt vanuit een sterke visie een uniek pedagogisch project uit. Met verpletterend succes. Hun leerlingenaantal is gedurende de laatste 6 jaren verdrievoudigd. Wij konden niet wachten tot april en brachten hen al een bezoekje. 

blub

 

De kleuter- en lagere Unescoschool Sterrenbos oogst succes met uniek schoolproject rond wereldburgerschap

Op dinsdag 17 april organiseert Kleur Bekennen een nieuwe Inspiratiedag in Gent. Verschillende scholen zullen er vertellen over wereldburgerschapseducatie in de klas. De Unescoschool Sterrenbos uit Hamme is er alvast ook bij. Hun schoolteam bouwt vanuit een sterke visie een waardevol en uniek pedagogisch project uit. En met verpletterend succes. Hun leerlingenaantal is gedurende de laatste 6 jaren verdrievoudigd. Wij konden niet wachten tot april en brachten hen reeds een bezoekje.

 

We keren terug naar 2012. Na enkele zeer moeilijke jaren kiest Unescoschool Sterrenbos uit Hamme resoluut voor een volledig nieuwe start. Het schoolbeleid wordt grondig vernieuwd en, om de moeilijke overgang zo succesvol mogelijk te laten verlopen, kiest de school van meet af aan voor een duidelijk onderbouwde schoolvisie met unieke accenten. Wereldburgerschap krijgt onder meer een centrale plaats toegewezen. Het duurt niet lang vooraleer Sterrenbos door de hoofdzetel in Parijs als UNESCO-school erkend wordt. Meteen een stevige duw in de rug.

Een klein team met veel draagkracht

“Heel vaak wordt wereldburgerschapseducatie met eenmalige projecten gelijk gesteld. Dat is echter een groot misverstand. In Unescoschool Sterrenbos ligt dat volledig anders”, verduidelijkt directrice Iris Bréda. “Het is een werk van elke dag. Geduldig opbouwen en gefocust vooropgestelde leerlijnen uitwerken, is bijzonder belangrijk. Die geïntegreerde aanpak zorgt er nadien voor dat ook eenmalige initiatieven rond wereldburgerschap veel vlotter op de rails geraken en uitgewerkt worden”.

Het succesvolle nieuwe pedagogisch project in Unescoschool Sterrenbos is echter niet alleen het werk van de directie, maar is het resultaat van geëngageerde leerkrachten en een betrokken netwerk rond de school. “De geïntegreerde aanpak impliceert een grote draagkracht van het hele team”, vertelt directeur Bert Reyns. “Vanaf de aanwerving tot en met de functioneringsgesprekken wordt het engagement rond wereldburgerschap systematisch geëvalueerd. In dit verhaal kunnen leerkrachten op elkaar rekenen, waarbij ze elkaars motivatie prikkelen”.

“Intrinsieke motivatie van de leerkrachten is echter niet genoeg. Een duidelijk kader rond wereldburgerschap blijft onontbeerlijk. Het universeel SDG-kader van UNESCO houdt ons bij de les en maakt het gemakkelijker om onze boodschap te verspreiden met ouders en met een breed netwerk”.

Participatie tussen alle schoolbetrokkenen

De grote uitdaging ligt vooral in de vertaling van alle mooie principes naar boeiende en creatieve activiteiten voor de leerlingen. Ook hier baseert de school zich op intrinsieke participatie. “Als er elke schooldag door kinderen, ouders en teamleden nieuwe ideeën op tafel gegooid mogen worden, dan voed je een groeiproces van alle schoolbetrokkenen”, zegt Iris Bréda.

“Onze aanpak verloopt echter niet zonder systematiek”, vult Bert Reyns aan. “We werken bijvoorbeeld rond vijf werelddagen op school, waarbij we ons niet op alle SDG’s richten, maar bewust kiezen voor twee afgebakende thema’s. Op die manier blijft alles, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten, toegankelijk. Dit jaar spitsen we ons toe op ‘gender’ en ‘ongelijkheid’”.

“Door gestructureerd rond wereldburgerschap te werken, creëren we als team een soort reflex om gedurende het schooljaar ook nog extra acties uit te werken. Zoals de 11 novemberviering waar leerlingen, ook kleuters, betrokken worden in het complexe verhaal van ‘herinneringseducatie’ en ‘vredesopvoeding’.  Op deze vrije dag vindt een grote optocht plaats in Hamme. 35 % van de deelnemers zijn kleuters. Ouders werken dan vanzelf fier mee.”, aldus Iris Bréda.

“Dergelijke activiteiten kunnen op heel wat enthousiasme rekenen en dat resulteert in nieuwe acties. De moeder van één van onze leerlingen schreef het boekje ‘Blub en blob en de scheepswrakken’, waarna de kinderen de prenten aangeleverd hebben. Hun muzische prent is zelfs tot bij UNESCO in Parijs geraakt. Dat is toch fantastisch?”

Wuitenskinderen van GO!-scholen in carnavalssfeer - Nieuwsblad 27 februari 2018

De kinderen van de GO!Sportbasisschool, Unescoschool Sterrenbos en leefschool ‘t Veertje vierden samen carnaval. “Om in de sfeer te komen kwamen ze elke dag in een andere carnavalsoutfit naar school”, vertelt leerkracht Mies Lavreysen. “Ze lieten zich daarvoor inspireren door ons jaarthema rood.” De kinderen genoten van het carnavaleske dansfeest, dat gekruid werd door allerlei spelletjes.

pers
Leerlingen Unescoschool skypen met leerlingen in Gazastrook en Syrië - Het laatste Nieuws 20 oktober 2017

Leerlingen van Unescoschool Sterrenbos gingen gisteren in gesprek met leerlingen die naar school gaan in de Gazastrook en in Syrië. Dat deden ze via Skype.
“Op die manier willen we samen met onze leerlingen de problematiek rond kwaliteitsvol onderwijs in de hele wereld onder de aandacht brengen”, zegt leerkracht Lien Baert. “We zijn met onze school de allereerste lagere school die aan dit project meewerkt.”
Samen met de leerlingen aan de andere kant van de Skypelijn gingen de leerlingen van de Hamse Unescoschool op zoek naar hoe de ideale school er zou uitzien en wat er in het ideale schoolprogramma zou staan.
Na het eerste gesprek van gisteren, gaan de leerlingen van de planetenklas die elf en twaalf jaar oud zijn, aan de slag met wat ze leerden. Binnenkort volgen nog twee gesprekken die binnen het project kaderen.
Het ‘My Voice My School project’ is een project dat uitgaat van United Nations Relief and Work agency for Palestine refugees in the Near East (UNRWA), ondersteund door Digital Explorer. (KDBB)

My voice
Wereldburgerschap begint in de kleuterklas - Klasse 12 oktober 2017

“Oorlog en vrede? Dat is ruziemaken en het bijleggen”, leert juf Sylvie aan haar kleuters. Met wereldburgerschap begin je het best zo vroeg mogelijk, vinden ze in UNESCO-basisschool Sterrenbos in Hamme. “Want wat je aanbiedt in de kleuterklas, groeit later uit tot zorg voor elkaar en de planeet.”

Breng de wereld in je lessen

Aan de poort wapperen vlaggen van verschillende landen. De millenniumdoelen hangen door de hele school. En in de klaslokalen ligt op elke bank een wereldkaart. “Bij alles wat we doen, kijken we over de grens”, vertelt directeur Bert Reyns. “Schrijfles? We sturen een brief naar het buitenland. Rekenen? We bekijken andere wiskundige stelsels. Waar we kunnen, werken we vakoverschrijdend.”

Bert

Op het Smartboard van meester Wannes van de derde graad is millenniumdoel nummer 4 geprojecteerd: kwalitatief onderwijs voor iedereen. Dit schooljaar zullen zijn leerlingen skypen met een school uit de Gazastrook, onderdeel van het project ‘My Voice My School’. “Eigenlijk is dat een project voor het secundair, maar zijn wij als pilootschool geselecteerd om ook het basisonderwijs bij deze uitwisseling te betrekken”, meldt Bert. “Onze leerlingen gebruiken een formulier met Engelse standaardzinnen.”

De taal vormt geen barrière, want de leerlingen van Sterrenbos zijn polyglot. “We beginnen al in de kleuterklas met initiatie Frans”, zegt Bert. “In de lagere school komen daar ook Engels en Spaans bij. Veel leerlingen hebben bovendien een dubbele thuistaal, omdat 1 van de ouders een andere nationaliteit heeft. Sterrenbos telt 17 nationaliteiten.”

Smijt het lesprogramma open

Wereldburgerschap behoort niet tot de eindtermen lager onderwijs. Maar wie creatief met het leerplan omgaat, kan vakoverschrijdend werken én zijn doelen halen. Meester Wannes bewijst het met zijn Gazaproject. “Werken met een atlas is onderdeel van het leerplan Mens & Maatschappij”, vertelt hij. “Maar niets zegt dat je slaafs het handboek moet volgen. Mijn klas gebruikt de atlas om plaatsen in de Gazastrook op te zoeken.”

Wannes laat zich inspireren door de actualiteit en de inbreng van zijn leerlingen. “Smijt je lesprogramma open. Stap af van dat vaste stramien van eerst een uur rekenen, dan een uur taal. Sta open voor wat er op je pad komt.”

Klasse

Directeur Bert denkt dat die houding leerlingen voorbereidt op de toekomst. “Doordat we niets als losstaand feit benaderen, leren onze leerlingen creatief, probleemoplossend en toekomstgericht denken. We weten niet hoe de wereld er in 2030 zal uitzien, maar de waarden die onder wereldburgerschap vallen – een open kijk op de wereld, een plaats voor iedereen – zijn fundamentele waarden.”

Bied zware onderwerpen aan in kindertaal

Maar hoe werk je aan wereldburgerschap in de kleuterklas? “Oorlog en vrede op kleine schaal? Ruziemaken en het weer bijleggen”, lacht kleuterjuf Sylvie. “Dat zijn ontwikkelingsdoelen sociale vaardigheden. Zo werken ook mijn jongste kleuters rond de UNESCO Werelddag van de Vrede.”

Sylvie legt geen rechtstreekse link met oorlog. “Daarvoor zijn ze nog te klein. Maar als we met de hele school een herdenkingsmoment houden, kader ik dat wel. ‘We gaan in een kring staan en een beetje stil zijn omdat er mensen dood zijn’, zeg ik dan.”

Ook directeur Bert vindt dat je voorzichtig moet zijn met wat je prijsgeeft. “Zware onderwerpen bieden we aan in kindertaal. Jonge leerlingen moet je niet alleen gruwel, maar ook hoop geven. Daarom heeft muzische vorming een grote plaats in het curriculum. Kinderen verwerken moeilijke thema’s gemakkelijker op een kunstzinnige manier dan in een geschreven verslag.”

Werk elke week aan wereldburgerschap

Op jonge leeftijd beginnen met wereldburgerschap loont, aldus directeur Bert. “Wat je aanbiedt in de kleuterklas, kan later uitgroeien tot iets groters. We willen dat onze leerlingen UNESCO ambassadeurs worden: in het secundair onderwijs, maar ook op de jeugdbeweging.”

Om dat effect te bereiken, moet je volgens meester Wannes structureel inzetten op wereldburgerschap. “5 UNESCO Werelddagen per jaar zijn leuk. Maar als het daarbij blijft, raakt een thema niet verankerd bij de leerlingen. Wij hebben elke week een UNESCO-moment. Zodat je een project als ‘My Voice, My School’ kan opbouwen en verwerken.”

Klasse

Ook kleuterjuf Sylvie gelooft niet dat je een kritische wereldburger wordt door 1 week rond een thema te werken. “Samenhorigheid moet vanzelfsprekend zijn”, vindt ze. “Het meest gebruikte woord in mijn klas? Samen. Het lijkt evident, maar dat is het niet. In hoeveel kleuterklassen hoor je niet: ‘om beurten met de pop’?”

Meester Wannes volgde zijn leerlingen van het eerste leerjaar tot de derde graad. Ziet hij een evolutie? “Vroeger kwamen ze aanzetten met banale nieuwsfeiten. Maar laatst bracht Mirthe een berichtje mee over een eenzame 80-jarige. ‘Wie van jullie kent al zijn buren’, vroeg ze haar klasgenoten. Dat zijn de momenten dat je als leraar trots buiten stapt.”

Wat is een Unescoschool?

UNESCO is een tak van de Verenigde Naties. Bekend van het Werelderfgoed, heeft UNESCO ook 10.000 scholen in 180 landen.

UNESCO-scholen geven les met een open kijk op de wereld. Wereldvrede is het uitgangspunt: ieder kind moet kunnen zijn wie hij of zij is. De millenniumdoelen staan centraal in het curriculum.

UNESCO-scholen behoren tot het internationale ASP-net. In Vlaanderen zijn er een 20-tal UNESCO-scholen, waarvan de meeste secundaire scholen zijn. Ze worden aangestuurd door de Vlaamse UNESCO Commissie.

Meer info over het project ‘My Voice, My School’ vind je hier.

Internationale Werelddag in Unescoschool Sterrenbos - Het Laatste Nieuws 22 september 2017

In Unescoschool Sterrenbos werd gisteren de Internationale Werelddag van de Vrede gevierd. De Unescoschool neemt jaarlijkse deel aan een vijftal werelddagen en de Werelddag van de Vrede is de eerste van het schooljaar.
Leerkrachten nodigden op deze bijzondere dag ook ouders en familie van de leerlingen uit. Die kregen meteen een flashmob te zien op het lied ‘Hallo Wereld’, zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school dansten mee. “We nodigen alle ouders uit om samen met de leerlingen een levend vredesteken te vormen”, zegt leerkracht Lien Baert. Dat werd een groot teken waarmee bijna de hele speelplaats gevuld werd. Nadien gingen ouders en leerlingen aan de slag, elk met hun eigen stukje krijt om mooie boodschappen van vrede rond het vredesteken te schrijven.
Sinds deze week staan ook de lessen in de school in het teken van vrede. Zo knutselden de leerlingen al vredesvlaggen en er werden ook vredeswensen geschreven.
”De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werken aan een bijzonder project in samenwerking met een schooltje in de GAZA-strook. Daarmee zullen ze in november ook een skypesessie hebben”, aldus Baert. (KDBB)
MEER OVER

vrede