Kangoeroeklas

De kangoeroeklas

Meerbegaafde kinderen kunnen voor één lesuurtje terecht in onze kangoeroeklas.  Ze krijgen er extra uitdagingen: filosoferen, projectwerk, denkspelletjes,...  Op maandag, het laatste lesuurtje, komen de leerlingen van het 1ste tot het 4de lesuur bij juf Sofie om te werken rond een project dat ze zelf aanbieden o.a. Oertijd, dinosaurussen, ... . Op dinsdag verwelkomt juf Sofie enkele leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Zij werken vooral rond 'leren leren' Het maken van een mindmap van het geziene focusthema tijdens mens en maatschappij of wetenschappen en techniek dat de leerlingen in de klas gezien hebben, is er een voorbeeld van. 

De leerlingen van de kangoeroeklas nemen elk jaar deel aan de kangoeroewedstijd. Dit is een reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. Dit wordt jaarlijks georganiseerd in vele landen en regio's. Overal ter wereld wordt alles op dezelfde dag ingevuld; Er zijn vijf verschillende niveaus. Voor ongeveer een derde van de deelnemers zijn er prijzen beschikbaar die via de scholen worden verdeeld.