Pijler 6 : Bewegend leren als methodiek om...de wereld te ontdekken

logo ruimte
Verantwoordelijk : Juf Ann, juf Lies en juf Nadine

Ik kan alles wat ik geleerd heb tijdens de lessen verkeer toepassen in de omgeving van de school


Ik draag dagelijks een fluohesje om gezien te worden in het verkeer


Ik kan mij actief oriënteren in de klas, de school, de omgeving, in Hamme,...


Ik kan gebruik maken van hulpmiddelen om mij te oriënteren in de ruimte : plattegrond, kaart, kompas, gps,...


Ik kan de verschillende sportclubs aanduiden op de kaart van Hamme


Ik kan sporten uit de wereld aanduiden op verschillende kaarten


Ik kan een eigen klasvlag ontwerpen en vergelijk deze met vlaggen van andere landen


Ik doe mee aan het voetgangers - en fietsexamen