Gezondheidsbeleid

Een gezonde levensstijl is niet louter een individuele keuze. De keuzes van de leerlingen op de school worden minstens even hard beïnvloed door hun fysieke en sociale omgeving. Kinderen en jongeren brengen bovendien een groot deel van de dag op school door, dus de boodschap die de school uitzendt, valt niet te onderschatten.

Wist je trouwens dat gezondheid en onderwijs ook op andere vlakken sterk met elkaar verbonden zijn? Gezonde kinderen en jongeren behalen doorgaans betere resultaten en omgekeerd. Daarom willen we als school hier sterk op inzetten.

De school werkt rond gezondheid en betrekt hierbij de verschillende en voornaamste actoren en partners:

 • op klasniveau: leerlingen en leerkrachten
 • op schoolniveau: directie, onderhoudspersoneel, keukenpersoneel
 • op schoolomgevingsniveau: ouders, ouderwerking, het CLB, externe partners

We houden rekening met de vernieuwde voedingsdriehoek waar beweging een grote rol speelt.

 • Woensdag is het fruitdag (oog voor lekkers-->school zorgt 10 weken voor het fruit via het project)
 • Elke dag brengen we een stukje fruit mee naar school 
 • Elke dag brengen onze kleuters een boterhammetje mee en onze leerlingen van het lager een droge koek
 • Wij drinken een hele dag door water uit een drinkfles
 • Onze bereide warme maaltijden worden geleverd door AGAPE
 • Goed onderhouden klaslokalen 
 • Verschillende spelmogelijkheden tijdens de speeltijden : speeltuin, sportmaterialen met uitleendienst
 • Wij promoten dat leerlingen te voet of met de fiets naar school komen
  • Woensdag is het Samdag!

De school heeft een sensibiliserende en opvoedende taak om het belang te benadrukken tussen een dagelijkse gezonde voeding enerzijds en voldoende sport en beweging anderzijds. Hierbij spelen alle schoolparticipanten een belangrijke rol. Bewegingsspeelgoed werd aangekocht.

Opsomming van initiatieven genomen en lopende in de school:

Warme gevarieerde en gezonde maaltijden aangeboden door Agape - ook mogelijk om vegetarische maaltijden te bestellen

 • soep
 • groenten – aardappelen – vlees/vis
 •  dessert

Bij het eten worden volgende dranken aangeboden:

 • water ( gratis voor iedereen )
 • soep ( boterhammeneters )

Ouders krijgen op voorhand het menu aangeboden en duiden aan op welke dag hun kinderen blijven eten. Er wordt rekening gehouden met leerlingen die vegetarisch wensen te eten, allergieën en cultuur.


Regelmatig komen in de lessen het gebruik van de voedingsdriehoek aan bod. Hierbij wordt het belang van evenwicht in de voedingselementen besproken.


NIEUW : Op school bouwen wij sterk aan ons gezond beleid. Vanaf dit schooljaar hebben wij gekozen voor vrijblijvende traktaties voor verjaardagen met hapklare groenten of fruit.


De laatste 15 min van een lesdag lopen wij samen de daily mile. Het doel van The Daily Mile is heel simpel: fittere kinderen door 15 minuten per dag lopen of joggen op school! Tia Hellebaut is onze grootste ambassadeur.


Tijdens de middag voorzien wij één dag per week voor elke klas sportacademie in onze sporthal. Ongekende sporten worden aangeleerd en ingeoefend.


Om de concentratie en de aandacht van de leerlingen te optimaliseren tussen de lessen door, werd afgesproken om kleine, korte bewegingsmomenten in te lassen.  Ook de methodiek van bewegend leren is in elke klas geïmplementeerd. Zo worden bepaalde onderdelen van wiskunde en Nederlands aangebracht en ingeoefend.Uiteraard was er reeds een roo


Sedert schooljaar 2005-2006 werd in de school een totaal rookverbod uitgevaardigd.

Wij vragen dus vriendelijk niet te roken in het gebouw en op het schooldomein.


Elk jaar wordt er in de school een specifieke sportdag gehouden voor:

 • de kleuters
 • de lagere

Hiervoor wordt beroep gedaan op de onze eigen leerkrachten LO & klastitularissen. Er worden op die dag specifieke materialen gehuurd. Er wordt voor gekozen om dan op die dag minder voor de hand liggende sporten aan te bieden in een doorschuifsysteem. 


Het is een prioritaire doelstelling van de school om de infrastructuur in haar geheel optimaal, veilig en proper te houden. Directie, schoolpersoneel en de leerlingen werken samen om deze doelstelling te bereiken. Onze school is dan ook net en veilig.