Leren omgaan met elkaar !

STIP IT! Samen zeggen wij NEEN tegen pesten!

Ik kan complimenten geven aan anderen


Ik kan leuke activiteiten uitvoeren samen met de rusthuisbewoners


Ik kan openstaan voor interculturele sporten


Ik kan tijdens de actuaronde een krantenartikel van een sportgebeurtenis bespreken


Ik kan de fairplayregels en andere spelregels toepassenĀ 


Ik kan tijdens het maandelijks forum mijn talenten aan anderen laten zien


Ik kan tot rust komen door verschillende relaxatievormen uit te oefenen : yoga, Sherborne, bewegingstussendoortjes, ...


Ik kan werken met de verjaardagskoffer