Ouderwerking

Beste ouders, toekomstige ouders, vrijwilligers,

In ‘t Veertje wordt ontzettend veel geïnvesteerd in alle kinderen. Er is een grote inzet van zowel leerkrachten als ouders om samen heel wat te organiseren en te bedenken wat ons tot een leefschool maakt. 

Ouderparticipatie wil zeggen dat ouders meewerken, meedenken en meepraten rond praktische dingen, organisatie, doelstellingen en / of inhoud van het schoolgaan van hun kinderen. De ouderwerking ondersteunt de uitwerking ervan en rijkt nieuwe mogelijkheden aan. Dit gebeurt steeds in overleg met het schoolteam.

We maken een onderscheid tussen ouderparticipatie op schoolniveau en op leefgroepenniveau:

Ouderparticipatie op schoolniveau:

Op schoolniveau krijgt ouderparticipatie vorm via oudervergaderingen en werkgroepen. Er is een algemene (maandelijkse) oudervergadering. Instap is op elk moment gedurende het schooljaar mogelijk. Iedereen is hierop steeds welkom. Zich engageren voor de oudervergadering betekent niet dat mensen absoluut elke keer moeten komen. 

Vanuit de algemene oudervergadering kunnen er werkgroepen ontstaan naargelang de noden van de school. Deze werkgroepen richten  zich specifieker naar een bepaald thema, onderwerp. Zo kenden we de voorbije jaren onderstaande werkgroepen.

De natuurwerkgroep

De denkgroep

De werkgroep festiviteiten

De werkgroep ecologische speelplaats en dierenverblijf

De werkgroep kamp

Oudercafé

Schoolraad

Iedereen is vrij maar steeds van harte welkom om via de algemene oudervergadering eventueel kennis te maken met de actieve werkgroepen en daarbij aan te sluiten.

De denkgroep kan jaarlijks steeds een wisselend thema hebben, afhankelijk van wat er leeft en prioritair is. Er kunnen ook extra tijdelijke werkgroepjes bij komen op momenten dat dit nodig is.

De algemene oudervergaderingen gaan door op school, de werkgroepen komen samen op school of gezellig bij één van de leden thuis. Alle werkgroepen hebben een kernfiguur ? die de algemene organisatie op zich neemt. De kernfiguur van iedere werkgroep is lid van de algemene oudervergadering. Hij of zij brengt verslag uit over wat reeds gebeurde, wat nog op het getouw staat en waar nog hulp nodig is. 

docx bestandUItgebreide visietekst ouderparticipatie.docx (1.87 MB)