Onze leefgroepen

Wat is een leefgroep ?

In onze leefschool zijn er vijf leefgroepen. We werken dus niet traditioneel, maar met multileeftijdsklassen – klassen waar 2 geboortejaren samen zitten. Elke leefgroep heeft één of twee begeleiders. 

“In een multileeftijdsklas kan je leerlingen flexibel indelen in homogene of heterogene groepen waarin ze leren van elkaar of instructie op maat krijgen. In zo’n leefgroep kan je leerlingen bijwerken, uitdagen en op hun eigen niveau laten ontwikkelen. Zo vermijden we zittenblijven.

Alle kinderen beginnen in hun leefgroep eerst als jongste, daarna schuiven ze op naar de oudsten van hun leefgroep. Voor uitleg kunnen kinderen niet alleen terecht bij de begeleiders, er is ook vaak een oudere klasgenoot. Zo leren de oudsten zorg dragen voor de kleinste en groeit er een band tussen alle kinderen op school. Op de speelplaats speelt iedereen samen, ook met kindjes die jonger of ouder zijn. Broertjes en zusjes houden contact en maken vriendjes met iedereen.

Elke leefgroep start ‘s ochtends met een kringgesprek. De kinderen vertellen wat hen bezighoudt. Elke dag leidt een ander kind het gesprek. Daarna volgt de planning van de dag, rekening houdend met de leerstof en het lopende project. Een vast aantal lesuren bestaat uit instructie, individueel zelfstandig werk, vrije werktijd of bij de kleuters hoekenwerk. In de overige uren werkt de hele leefgroep aan het project.

Welkom in de rupsenklas
Rups
Welkom in de libellenklas
libel
Welkom in de sprinkhanenklas
sprinkhaan
Welkom in de vlinderklas
Vlinder
Welkom in de hommelklas
hommel
Forum - het hart van de school
forum