Samenwerking Academie Hamme

" Muzisch bouwen aan het wonder dat kind heet " - samenwerking tussen academie en Leefschool 't Veertje

"Jonge hersenen moeten brede inspiratie krijgen"

aca

Een brede inspiratie is nodig voor de ontwikkeling van jonge hersenen, zegt de bekende kinderpsychiater Peter Adriaenssens.  Het artistieke helpt ook om situaties in het leven op te lossen. "Je kan boos zijn via muziek, in plaats van je boosheid op een ander te richten." 

Op onze leefschool wordt er veel belang gehecht aan een brede muzische ontwikkeling bij kinderen.

Zowel drama, beweging, beeld, muziek en media komen tijdens het projectwerk steeds aan bod.

Wat leren ze dan?

  • Ze leren diepgaander naar zichzelf, naar de ander en naar de wereld kijken
  • Ze leren impressies van de wereld op een eigenzinnige manier verwerken
  • Ze leren over kunstuitingen van ‘kleine’ en ‘grote’ kunstenaars
  • Ze leren elkaars innerlijke wereld beter verstaan
  • Ze leren hun talenten verkennen
  • Ze leren creatief denken en zich creatief te uiten

Co-teachen met de academie?

Partners in muzische vorming. Dat zijn Leefschool ’t Veertje en de Academie Hamme al jaren.

Zo komen om de 2 weken 4 experts van de academie naar ’t Veertje. Ze werken telkens een namiddag met de leraar en de leerlingen. Via een beurtrol krijgt elke leefgroep de expert voor beweging, beeld, muziek en drama in de klas.

Filmpje van het totaalspektakel