Info

'Bewegen is voor kinderen fundamenteel voor de exploratie van hun leefwereld.

Bewegen is een middel tot het verwerven van inhouden en vaardigheden.'

OPENSCHOLENDAG OP ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019 VAN 9u TOT 13u.

Iedereen welkom!